Reģistrējies dalībai "Mūziķu skrējiens 2023"

Reģistrējies dalībai "Mūziķu skrējiens 2023"

Reģistrācija un dalības maksa

Reģistrēties dalībai "Mūziķu skrējiens 2023" pret ziedojumu 10 eiro apmērā, sākot ar 2023. gada 25. aprīli, iespējams šeit: www.lidzskana.lv/veikals/merkziedojums#veikals

Reģistrācija internetā tiks slēgta 6. oktobrī, plkst. 23:59. Veicot mērķziedojuma "Dalība "Mūziķu skrējiens 2023"" apmaksu, obligāti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese un telefona numurs. Lūdzam neatzīmēt lauciņu "vēlos palikt anonīms", jo šādā gadījumā pasākuma organizatoriem nebūs iespējams reģistrēt dalībnieku. Pēc reģistrācijas veikšanas, piecu darba dienu laikā, uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts atbildes e-pasts ar digitālo dalībnieka kārtas numuru. Digitālais dalībnieka kārtas numurs tiks reģistrēts skrējiena datu bāzē un tiks izmantots tikai izlozes laikā. Dalībnieka kārtas numurs nav nepieciešams skrējiena laikā un tas netiks izsniegts fiziskā formātā.

Skrējiena dalības maksa ir 10 eiro par katru reģistrēto dalībnieku.

Viens maksājums ir tikai viena dalībnieka reģistrācija. Lai reģistrētu vairākus dalībniekus, jāveic atsevišķi maksājumi, katrā norādot konkrētās personas datus.

Dalības maksa - 10 eiro - ir norādīta kā minimālā summa. Reģistrējoties ir iespējams palielināt ziedojuma summu, tādējādi veicot lielāku ziedojumu mūziķu sociāli radošo nometņu organizēšanai.

Reģistrējoties "Mūziķu skrējienam 2023", dalības maksu var apmaksāt izmantojot maksājumu karti vai veicot pārskaitījumu uz bankas kontu. Ja tiek veikts pārskaitījums uz nodibinājuma bankas kontu, pēc pārskaitījuma veikšanas, uz organizatora e-pasta adresi  jāsūta sekojoša informācija: dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese un telefona numurs, kā arī maksājuma uzdevums.

Pēdējā brīža reģistrācija mājaslapā lidzskana.lv iespējama līdz 2023. gada 6. oktobra plkst. 23:59.

Dalības maksas rēķina nepieciešamības gadījumā, jānosūta pieprasījumu uz e-pasta adresi: .

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību. Tāpat dalības maksa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.

Svarīgi! Tiem dalībniekiem, kuri nebūs reģistrējušies mājaslapā, būs iespēja to izdarīt pasākuma norises vietā pirms starta, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Pēdējā brīža reģistrācijas maksa 30 minūtes pirms starta ir 15 EUR par katru dalībnieku. Reģistrējoties skrējienam pasākuma norises vietā, reģistrācijas maksa tiks pieņemta kā ziedojums skaidrā naudā, tāpēc aicinām sagatavot precīzu summu, jo naudas atlikums netiks izsniegts.

"Līdzskaņa. Skanēt līdzi, būt iezvārotam, iešūpotam, paņemtam līdzi." -Valdis Atāls

Par mums

Par Fondu Līdzskaņa

“Fonds Līdzskaņa” atbalsta mūziķus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi darboties mūzikas nozarē. Fonds sniedz gan atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanai, gan piedāvā praktisku palīdzību, lai uzlabotu mākslinieka ikdienas apstākļus vai aktualizētu radošo darbību.

Vairāk par fondu Nodibinājuma statūti Nodibinājuma nolikums