8. oktobrī Rīgā notiks otrais Mūziķu labdarības skrējiens, lai palīdzētu organizēt mūziķu sociālās radošās nometnes

8. oktobrī Rīgā notiks otrais Mūziķu labdarības skrējiens, lai palīdzētu organizēt mūziķu sociālās radošās nometnes

Šī gada 8. oktobrī nodibinājums “Fonds Līdzskaņa”, kas sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem mūziķiem, un “Radio SWH” organizē jau otro Mūziķu labdarības skrējienu “Pieliec plecu!”. Šogad kampaņā pirms skrējiena un skrējiena laikā tiks vākti ziedojumi veselības un citās grūtībās nonākušu mūziķu sociālo radošo nometņu organizēšanai, lai palīdzētu mūziķiem atkal iekļauties sabiedrībā un atgriezties uz skatuves.

Pērn – sociālajā kampaņā un pirmajā Mūziķu labdarības skrējienā "Nevajag izlikties, bet... BŪS LABI!" – tika vākti līdzekļi, lai palīdzētu mūziķiem, kam radušās mentālās veselības un psiholoģiskas problēmas Covid-19 pandēmijas radīto seku dēļ. Gan pašu mūziķu, gan sabiedrības atsaucība bija ļoti liela, tāpēc arī šogad nodibinājums "Fonds Līdzskaņa" sadarbībā ar "Radio SWH" rīko jaunu kampaņu, lai palīdzētu grūtībās nonākušiem mūziķiem.

Mūziķu skrējiens "Pieliec plecu!" notiks 2023. gada 8. oktobrī Rīgā, pie Māras dīķa, bet skrējiena atbalsta kampaņa tiks sākta jau šobrīd.

"Fonda Līdzskaņa" vadītāja Liena Edvardsa stāsta par šī gada kampaņas tēmu:

"Šogad par kampaņas un skrējiena tēmu esam izvēlējušies mūziķu sociālās radošās nometnes, kurās cenšamies palīdzēt gan socializēties, gan radīt jaunas dziesmas, gan, iespējams, atgriezties uz skatuves tiem mūziķiem, kas šobrīd veselības problēmu dēļ ir izolēti no aktīvas radošās darbības. Nometņu laikā Latvijā zināmi mūziķi ar saviem kolēģiem piedalās radošās aktivitātēs, mūziķi, kam nepieciešama palīdzība, tiekas ar veselības jomas speciālistiem, notiek fizioterapijas un citas veselības atgūšanas nodarbības, bet, pats galvenais, tiek radīti jauni skaņdarbi, un mūziķiem atkal rodas iespēja atgriezties radošajā apritē," norāda Liena Edvardsa.

Šogad kampaņā un Mūziķu labdarības skrējiena organizācijā iesaistījies arī "Radio SWH", kura ētera personība Artis Volfs uzsver:

"Mūsu radio ir "radošās mājas" daudziem Latvijas mūziķiem, kas nozīmē, ka arī mums ir svarīgi palīdzēt tiem, kuri šobrīd ir nonākuši dažādās ar veselības problēmām saistītās grūtībās," saka Artis Volfs, piebilstot, ka "Radio SWH" aktīvi piedalīsies gan kampaņas aktivitātēs, gan skrējiena organizācijā: "Atbalstot kādu labdarības akciju, piedaloties šādas akcijas aktivitātēs, cilvēki grib zināt, kas saņems atbalstu, kādiem mērķiem atbalsts tiks izlietots. Par to regulāri informēs "Radio SWH", tāpat, protams, palīdzēsim nodrošināt, lai Mūziķu labdarības skrējienā piedalās pēc iespējas lielāks cilvēku skaits."

"Fonda Līdzskaņa" vadītāja Liena Edvardsa uzsver, ka līdz pat skrējienam gan "Fonda Līdzskaņa" mājaslapā lidzskana.lv, gan "Radio SWH" ēterā tiks stāstīts par sociālajām radošajām nometnēm, savos stāstos par dzīvē piedzīvotajām grūtībām un veselības problēmām dalīsies paši mūziķi, dažādu jomu eksperti stāstīs par to, cik dažādas un neparedzamas var būt situācijas, kurās nepieciešama resocializācija un palīdzība, lai atgrieztos aktīvajā radošajā dzīvē.

Pieteikties skrējienam iespējams jau tagad, reģistrējoties "Fonda Līdzskaņa" mājaslapā. Dalības maksa ir 10 eiro, visi iegūtie līdzekļi tiks novirzīti sociālo radošo nometņu organizēšanai. Tāpat kā pērn, arī šogad skrējiens notiks divās pamata distancēs – 1,3 km (viens aplis) un 5,2 km (četri apļi) apkārt Māras dīķim. Visi skrējiena dalībnieki iegūs arī piemiņas medaļas par dalību skrējienā, kā arī piedalīsies atbalstītāju balvu izlozē.

"Es ļoti ceru, ka "Fonda Līdzskaņa", "Radio SWH" un mūziķu akcija būs pamudinājums sniegt palīdzīgu plecu tiem mūziķiem, kuri tik ilgi mūs priecējuši ar savām dziesmām, bet kuriem šobrīd nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. Palīdzēsim viņiem atgriezties," akcijas mērķi skaidro Liena Edvardsa.

Sīkāka informācija gan par akciju, gan otro Mūziķu labdarības skrējienu "Pieliec plecu!" ir meklējama nodibinājuma "Fonds Līdzskaņa" mājaslapā lidzskana.lv. Mājaslapā kampaņas laikā tiks publicēti gan kampaņas informatīvie materiāli, gan mūziķu pieredzes stāsti un ekspertu vērtējumi, gan noslēguma pasākuma – Mūziķu labdarības skrējiena – pieteikšanās anketa.

"Līdzskaņa. Skanēt līdzi, būt iezvārotam, iešūpotam, paņemtam līdzi." -Valdis Atāls

Par mums

Par Fondu Līdzskaņa

“Fonds Līdzskaņa” atbalsta mūziķus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi darboties mūzikas nozarē. Fonds sniedz gan atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanai, gan piedāvā praktisku palīdzību, lai uzlabotu mākslinieka ikdienas apstākļus vai aktualizētu radošo darbību.

Vairāk par fondu Nodibinājuma statūti Nodibinājuma nolikums