Informācija par datu apstrādi

Atzīmējot iespēju “Pieteikt”, Jūs piekrītat, ka Nodibinājums “Fonds Līdzskaņa” kā pārzinis apstrādā saņemtos personas datus ar mērķi izvērtēt iespēju sniegt palīdzību pretendentam, un pozitīva lēmuma gadījumā šāda atbalsta sniegšanai, kā arī sazināties ar palīdzības pieteicēju papildus informācijas iegūšanai un praktisko jautājumu risināšanai. Jūsu personas dati netiks nodoti uz citām valstīm. Personas dati tiks apstrādāti norādītajam mērķim līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. Jūsu dati var tikt nodoti pārziņa piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri sniedz IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, neprecizitāšu gadījumā tos labot un, ja zudis to apstrādes un glabāšanas pamats, pieprasīt to dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības prasīt nodrošināt iespēju pārnest Jūsu personas datus citai juridiskai vai fiziskai personai, tostarp elektroniskā veidā, ņemot vērā piemērojamos tiesību aktos norādītos izņēmumus. Tāpat Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā. Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, kā arī, lai atsauktu sniegto piekrišanu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot sekojošu kontaktinformāciju: .

"Līdzskaņa. Skanēt līdzi, būt iezvārotam, iešūpotam, paņemtam līdzi." -Valdis Atāls

Par mums

Par Fondu Līdzskaņa

“Fonds Līdzskaņa” atbalsta mūziķus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi darboties mūzikas nozarē. Fonds sniedz gan atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanai, gan piedāvā praktisku palīdzību, lai uzlabotu mākslinieka ikdienas apstākļus vai aktualizētu radošo darbību.

Vairāk par fondu Nodibinājuma statūti Nodibinājuma nolikums