Piesakies Radošo personu un profesionālo radošo organizāciju statusam!

Piesakies Radošo personu un profesionālo radošo organizāciju statusam!
Foto: Pexels.com

1. janvārī spēkā stājās “Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums”, kas attiecas uz dažādu radošo jomu, tajā skaitā mūzikas, pārstāvjiem. Tā mērķis ir veicināt profesionālās mākslinieciskās un zinātniskās jaunrades attīstību, veicot dažādus atbalsta pasākumus.

Profesionāla radošā organizācija (PRO) ir reģistrēta profesionālo radošo organizāciju reģistrā Kultūras ministrijā un tajā darbojas vairāk nekā 50 biedru. Tās galvenais uzdevums ir aizsargāt radošo personu profesionālās un sociālās tiesības. “Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums” attiecas uz arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras un kinematogrāfijas jomām. Radošo personu atbalsta pasākumu programmu īsteno Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF), sadarbībā ar Latvijas Radošo savienību padomi (RSP).

Kas var pieteikties Radošās personas statusam?

Par radošo personu atzīstama fiziska persona:

1) kas rada vai savā izpildījumā interpretē mākslas darbus likumā minētajās jomās,

2) kuras darbi tikuši publiskoti pēdējo trīs kalendāro gadu laikā,

3)  kura ir PRO biedrs, vai arī persona ar savu radošo darbību dod ieguldījumu profesionālās mākslas un kultūras attīstībā, un attiecīgās jomas PRO to apliecina.

Kādos gadījumos var piešķirt finansējumu atbalsta stipendijām?

1) īslaicīga ienākumu neesamības gadījumā (dīkstāves jeb bezdarba),

2) īslaicīga darba nespējas (slimības) gadījumā,

3) pensionāriem — īslaicīgai daļējai ārstniecības izmaksu un komunālo maksājumu segšanai.

Kādi kritēriji jāņem vērā, lai pieteiktos Radošās personas statusam?

1) triju kalendāra mēnešu laikā pirms atbalsta stipendijas pieprasīšanas bruto ienākumi vidēji mēnesī nesasniedz pusi no minimālās algas; kas 2018. gadā ir 215 eiro mēnesī jeb 645 eiro trīs mēnešu periodā,

2) ja pretendē uz dīkstāves vai slimības atbalstu, tad jāapliecina radošā aktivitāte — publiskoti darbi autortiesību likuma izpratnē pēdējo trīs kalendāro gadu laikā,

3) personām, kas nav nevienas PRO biedrs, jāiegūst radošās personas statusa apliecinājums.

Cik lielu un cik ilgu atbalstu var saņemt?

1) atbalsta stipendiju dīkstāves periodam piešķir uz ne vairāk kā sešiem mēnešiem; stipendijas apmērs mēnesī nepārsniedz minimālās mēnešalgas apmēru,

2) slimības atbalstu — proporcionāli slimības dienu skaitam, bet ne vairāk kā par 10 dienām, pamatojoties uz minimālās mēnešalgas apmēru,

3) pensionāriem — apmērā līdz trijām minimālām mēnešalgām.

"Līdzskaņa. Skanēt līdzi, būt iezvārotam, iešūpotam, paņemtam līdzi." -Valdis Atāls

Par mums

Par Fondu Līdzskaņa

“Fonds Līdzskaņa” atbalsta mūziķus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi darboties mūzikas nozarē. Fonds sniedz gan atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanai, gan piedāvā praktisku palīdzību, lai uzlabotu mākslinieka ikdienas apstākļus vai aktualizētu radošo darbību.

Vairāk par fondu Nodibinājuma statūti Nodibinājuma nolikums