NOLIKUMS

NOLIKUMS

"Mūziķu skrējiens 2023" NOLIKUMS

Nodibinājums “Fonds Līdzskaņa”
Misas iela 3, Rīga, LV – 1058, Latvija, 28813317, ,
www.lidzskana.lv

"Fonda Līdzskaņa" mūziķu skrējiens 2023

NOLIKUMS

Pasākuma mērķis:
Labdarība caur sportu. Lai palīdzētu veselības un citās grūtībās nonākušiem mūziķiem atkal iekļauties sabiedrībā un atgriezties uz skatuves, "Fonds Līdzskaņa” un “Radio SWH” organizē Mūziķu labdarības skrējienu, lai nodrošinātu finansējumu mūziķu sociālo radošo nometņu organizēšanai. Dalības maksa par piedalīšanos skrējienā un pasākuma laikā saņemtie ziedojumi nonāks “Fondā Līdzskaņa”, kas par saņemtajiem līdzekļiem organizēs sociālās radošās nometnes.

Pasākuma uzdevums:
Iesaistot radošās industrijas pārstāvjus, popularizēt skriešanu un rosināt sabiedrības interesi par veselīgu un sportisku dzīvesveidu, kā arī nodrošināt finansējumu veselības un citās grūtībās nonākušu mūziķu sociālo radošo nometņu organizēšanai.

Organizatori:
Labdarības skrējienu “Mūziķu skrējiens 2023" (turpmāk tekstā Labdarības skrējiens) organizē nodibinājums "Fonds Līdzskaņa" un “Radio SWH”.

Laiks un vieta:
Labdarības skrējiens notiek 2023. gada 8. oktobrī, Rīgā.
Labdarības skrējiena starta un finiša vieta – Pārdaugavā, Māras dārzā pie Māras dīķa.
Labdarības skrējiena norises laiks no plkst. 11.00 līdz 13.00.
Labdarības skrējiena laika plāns 2023. gada 8. oktobrī*:

Laiks

Aktivitāte

10.30

Sākas dalībnieku ierašanās

10.50

Kopējā iesildīšanās 1,3 (1 aplis) km un 5,2 km distancei (4 apļi)

11.00

Starts skrējienam

12.00 - 12.30

Apbalvošana

12.30 - 13.00

Sporta aktivitātes

 

*skrējiena programma var tikt precizēta skrējiena dienā.

 1. Distance:
  1.1. Skriešanas/nūjošanas trases segums - asfalts.
  1.2. Skrējienam pieejama distance ar kopējo garumu 5,2 km. Māras dīķa apkārtmērs ir apmēram 1,3 km, 5,2 km distancei būs jāskrien/jānūjo 4 apļi. Nūjotājiem būs pieejama gan 1,3 km, gan 5,2 km distance.
  1.3. Bērniem līdz 7 gadiem pieejama distance ar kopējo garumu 1,3 km, distancei būs jāskrien 1 aplis.
  1.4. Dalībnieki vecumā līdz 12 gadiem drīkst veikt distanci tikai pieaugušā vai atbildīgās personas pavadībā.
  1.5. Dalībniekiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem pasākuma norises vietā jāatrodas arī atbildīgajai personai.
  1.6. Skrējiena trase ir marķēta ar norādēm un brīdinājuma informāciju.
  1.7. Distances dalībnieki trasi veic BEZ laika kontroles. Visi distances dalībnieki saņem finišētāja piemiņas balvu un pateicības no sponsoriem.
  1.8. Ja kāds dalībnieks startē ar nūjām, tās jānes līdzi visu distanci. Ja dalībnieks reģistrējies kā nūjotājs, nūjas jālieto OBLIGĀTI!
  1.9. Skrējiena dalībniekus skrējiena laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām, elektro velosipēdiem un skrejriteņiem.
 1. Dalībnieki:
  2.1. Piedalīties Labdarības skrējienā tiek aicināti gan pieaugušie, gan bērni, tostarp radošās industrijas pārstāvji.
  2.2. Dalībnieks vai viņa atbildīgā persona uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to ar savu reģistrāciju. Skrējiena organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem skrējiena laikā.
  2.3. Par nepilngadīga dalībnieka veselības stāvokli un dalību sacensībās atbildību uzņemas nepilngadīgās personas likumiskie pārstāvji.
  2.4. Skrējiena organizatori rekomendē ikvienu distances dalībnieku konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu par savu veselības stāvokli attiecīgās distances veikšanai.
  2.5. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja netiek ievēroti sabiedriskās kārtības noteikumi vai Nolikuma prasības.
  2.6. Skrējiena fotoreportāža tiks ievietota interneta mājaslapā www.lidzskana.lv, “Fonda Līdzskaņa” Facebook un Instagram profilos, kā arī izmantota publicitātes materiālos.
 1. Dalībnieku apkalpošana:
  3.1. Pasākuma norises vietā darbosies ūdens izsniegšanas vietas.
  3.2. Skrējiena dalībniekiem ūdens pasniegšanas vietā tiks nodrošinātas vienreiz izmantojamās papīra glāzes, taču aicinām izmantot savas ūdens pudeles.
  3.3. Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta/finiša zonā.
  3.4. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto citu skrējiena dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.
 1. Reģistrācija un dalības maksa:
  4.1. Pieteikties pasākumam un apmaksāt dalību, sākot ar 2023. gada 25. aprīli, iespējams nodibinājuma "Fonds Līdzskaņa" mājaslapā www.lidzskana.lv, sadaļā “Veikals”, apakšsadaļā “Mērķziedojums”, ziedojot/iegādājoties "Dalība Mūziķu skrējiens 2023". Reģistrācija internetā tiek slēgta 6. oktobrī plkst. 23:59.
  4.2. Veicot mērķziedojuma “Dalība Mūziķu skrējiens 2023” apmaksu, obligāti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese un telefona numurs. Lūdzam neatzīmēt lauciņu “vēlos palikt anonīms”, jo šādā gadījumā pasākuma organizatoriem nebūs iespējams reģistrēt dalībnieku. Pēc reģistrācijas veikšanas, piecu darba dienu laikā, uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts atbildes e-pasts ar digitālo dalībnieka kārtas numuru. Digitālais dalībnieka kārtas numurs tiks reģistrēts skrējiena datu bāzē un tiks izmantots tikai izlozes laikā. Dalībnieka kārtas numurs nav nepieciešams skrējiena laikā un tas netiks izsniegts fiziskā formātā.
  4.3. Skrējiena dalības maksa ir 10 EUR par katru reģistrēto dalībnieku.
  4.4. Viens maksājums ir tikai viena dalībnieka reģistrācija. Lai reģistrētu vairākus dalībniekus, jāveic atsevišķi maksājumi, katrā norādot konkrētās personas datus.
  4.5. Dalības maksa 10 EUR ir norādīta kā minimālā summa. Reģistrējoties ir iespējams palielināt ziedojuma summu, tādējādi veicot ziedojumu “Fonda Līdzskaņa” sociālo radošo nometņu organizēšanai.
  4.6. Reģistrējoties, dalības maksu var apmaksāt izmantojot maksājumu karti vai veicot pārskaitījumu uz bankas kontu. Ja tiek veikts pārskaitījums uz nodibinājuma bankas kontu, pēc pārskaitījuma veikšanas, uz organizatora e-pasta adresi jāsūta sekojoša informācija: vārds, uzvārds, e-pasta adrese un telefona numurs, kā arī maksājuma uzdevums.
  4.7. Pēdējā brīža reģistrācija mājaslapā lidzskana.lv iespējama līdz 2023. gada 6. oktobra plkst. 23:59.
  4.8. Dalības maksas rēķina nepieciešamības gadījumā, jānosūta pieprasījumu uz e-pasta adresi: .
  4.9. Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību. Tāpat dalības maksa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.
  4.10. Svarīgi! Tiem dalībniekiem, kuri nebūs reģistrējušies mājas lapā, būs iespēja to izdarīt pasākuma norises vietā pirms starta, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Pēdējā brīža reģistrācijas maksa ir 15 EUR par katru dalībnieku. Reģistrējoties skrējienam pasākuma norises vietā, reģistrācijas maksa tiks pieņemta kā ziedojums skaidrā naudā, tāpēc aicinām sagatavot precīzu summu, jo naudas atlikums netiks izsniegts.
  4.11. Skrējienā drīkst izmantot palīgekipējumu (piem., skriešanas nūjas), bet tam ir jābūt pie dalībnieka visu skrējiena laiku.
 2.  Apbalvošana:
  5.1. Katrs reģistrētais skrējiena dalībnieks, kas veicis iepriekš norādīto distanci, par dalību saņem piemiņas medaļu.
  5.2. Visiem reģistrētajiem dalībniekiem skrējiena laikā būs iespēja laimēt sponsoru balvas. Uzvarētāji tiks izlozēti pēc nejaušības principa starp visiem reģistrēto dalībnieku digitālajiem kārtas numuriem.
  5.3. Ar sponsoru balvām 5,2 km distancē tiek apbalvots viens dalībnieks, kurš paveic trasi visātrāk.
  5.4. Ja dalībnieks vēlas piedalīties 5.3. punktā norādītajās sacensībās, dalībniekam jāreģistrē savs skrējiena laiks, izmantojot kādu no sporta aplikācijām. Pēc skrējiena rezultātus jāiesniedz, sūtot informāciju uz e‑pasta adresi . Pēc rezultātu apkopošanas, tie tiks publicēti nodibinājuma "Fonds Līdzskaņa" mājaslapā www.lidzskana.lv un pasludināts uzvarētājs, kurš saņems sponsora balvu.
 1. Publicitāte un privātums
  6.1. Pasākuma norises laikā tiks fotografēts un filmēts.
  6.2. Piesakoties skrējienam dalībnieki apliecina, ka ir informēti, ka organizatoriem ir tiesības sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus izmantot sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem, kā arī piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.
  6.3. Piesakoties skrējienam dalībnieki apliecina, ka neiebilst dalībnieku saraksta publicēšanai organizatoru mājas lapā.
  6.4. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.
 1. Izmaiņas sacensību Nolikumā:
  7.1. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Nolikumā. Par izmaiņām sacensību Nolikumā organizatori paziņo savos saziņas kanālos – mājaslapa, sociālie tīkli, sacensību dalībnieku e-pastos, norādot izmaiņu būtību.
  7.2. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar Nolikumu un nezina tajā noteikto kārtību.
  7.3. Ja nepieciešama paplašināta informācija, lūdzam sazināties ar skrējiena organizatoriem: 28813317, , www.lidzskana.lv.
 1. Citi saistošie noteikumi:
  8.1. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, vai skrienot blakus dalībniekam, ja līdzskrējējs nav pasākuma dalībnieks.
  8.2. Pasākuma dalībniekam, lūdzot medicīnisko palīdzību, jārespektē mediķu norādījumi par veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai.
  8.3. Dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
  8.4. Ja kādam no dalībniekiem distancē gadījusies neparedzēta problēma, blakus skrienošo dalībnieku pienākums ir palīdzēt cietušajam.
  8.5. Skrējiena dalībnieki apņemas ievērot Godīgas spēles pamatprincipus, kas ietver gan savstarpēju cieņu vienam pret otru, gan sportiskā gara jēdzienus.
 1. Diskvalifikācija un protesti:
  9.1. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas, skrējiena Nolikuma prasības, apzināti un mērķtiecīgi izmanto cita dalībnieka palīdzību.
  9.2. Dalībnieks drīkst izmantot palīglīdzekļus (piemēram, skriešanas nūjas), bet tiem šādā gadījumā ir jābūt pie dalībnieka visu skrējiena laiku.
  9.3. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja ir skaidri redzams, ka viņš nav spējīgs turpināt dalību skrējienā.
 1. Labas uzvedības principi aizsargātās dabas teritorijās:
  10.1. Plāno apmeklējumu ilgtspējīgi.
  10.2. Apmeklējot skrējiena teritoriju, ikviens no mums ietekmē apkārtējo vidi pat vismazākajā mērā. Tāpēc ir svarīgi rūpēties ne vien par sevi, bet arī par pilsētu mums visapkārt.
  10.3. Uz pasākuma vietu aicinām doties kājām, izmantojot velosipēdu vai sabiedrisko transportu.
  10.4. Ja vēlies izmantot personīgo auto, ņem līdzi pēc iespējas vairāk cilvēkus.
  10.5. Neriņķo apkārt un novieto auto tam paredzētajā stāvvietā.
  10.6. Ja ierodies ar suni, pieskati to! Suņi var traucēt citiem skrējiena apmeklētājiem.
  10.7. Rūpējies par sevi un citiem. Esi gatavs palīdzēt apkārtējiem, neskatoties uz viņu izvēlēto atpūtas veidu vai distanci.
  10.8. Ikviens vēlas baudīt apkārtni. Dod ceļu pārējiem apmeklētājiem. Cieni ātruma ierobežojumus, jo citi apmeklētāji vai dalībnieki tevi var neredzēt vai nejust tuvojamies.
  10.9. Palīdzi uzturēt vietu tīru. Neatstāj aiz sevis pēdas un ņem līdzi radītos atkritumus.
  10.10. Pamani, ziņo, risini! Ja redzi, ka kaut kas nav kārtībā, ziņo par to pasākuma organizatoriem.
"Līdzskaņa. Skanēt līdzi, būt iezvārotam, iešūpotam, paņemtam līdzi." -Valdis Atāls

Par mums

Par Fondu Līdzskaņa

“Fonds Līdzskaņa” atbalsta mūziķus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi darboties mūzikas nozarē. Fonds sniedz gan atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu pārvarēšanai, gan piedāvā praktisku palīdzību, lai uzlabotu mākslinieka ikdienas apstākļus vai aktualizētu radošo darbību.

Vairāk par fondu Nodibinājuma statūti Nodibinājuma nolikums