Nodibinājumu "Fonds Līdzskaņa” 2016. gada nogalē dibinājusi biedrība “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA).  Fonda mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas mūziķiem, kuri ir saskārušies ar dažādām problēmām un paši nav spējīgi tās atrisināt. Kādam vajag finansiālu atbalstu medicīniskajai palīdzībai, citam sanest malku vai noorganizēt jubilejas koncertu. Mēs vēlamies palīdzēt, neatstājot nelaimē mūsu kolēģus un draugus, kuri ir devuši lielu artavu Latvijas mūzikas nozarei un sabiedrībai kopumā.

Mūsu mērķi

  1. Piedāvāt praktisku atbalstu izpildītajiem un fonogrammu producentiem, kuri devušies pensijā, vai kurus skārušas veselības vai sadzīviska rakstura problēmas;
  2. Palīdzēt un atbalstīt izpildītājus un fonogrammu producentus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē un dažādu iemeslu dēļ vairs nevar aktīvi piedalīties radošās industrijas norisēs, sniedzot atbalstu veselības problēmu pārvarēšanai;
  3. Sniegt izpildītājiem un fonogrammu producentiem pārliecību par savu sociālo drošību;
  4. Veicināt izpildītāju un fonogrammu producentu integrāciju mūzikas industrijā, tādējādi veicinot jaunu fonogrammu radīšanu.

Kā es varu palīdzēt?

Iegādāties ierakstu

Arī Tu vari atbalstīt fonda darbību, apmaiņā pret ziedojumiem iegādājoties mūzikas ierakstus vai Latvijas radošo personību veidotos oriģināldarbus. To var izdarīt sadaļā “Veikals”, kurā katram ierakstam ir norādīta sākuma summa, bet gala summu vari izvēlēties pats. 

Ziedot

Vari ziedot, veicot mērķziedojumu sadaļā “Ziedot fondam” vai veicot pārskaitījumu uz fonda bankas kontu. Visi iegūtie līdzekļi paredzēti tikai fonda mērķu sasniegšanai. Administratīvās izmaksas no Taviem ziedojumiem segtas netiek.

2018. gada 25. aprīlī "Fondam Līdzskaņa" piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas Tev kā ziedotājam sniedz iespēju saņemt ienākuma nodokļu atlaides.

Ja Tev nav būtiskas nodokļu atlaides un/vai vēlies palīdzēt fondam ar administratīvajām, saimnieciskajām un citām izmaksām, vari veikt mērķziedojumu uzreiz fonda kontā. Maksājuma uzdevumā neaizmirsti norādīt “Ziedojums” un tālāk konkrētu mērķi, kam vēlies palīdzēt.

Fonds Līdzskaņa
Reģistrācijas Nr.: 40008274372,
Juridiskā adrese: Misas iela 3, Rīga, LV-1058, Latvija,
Bankas norēķinu konts: LV15UNLA0050024642558 (AS SEB banka)

Ja esi viens no mums

Ja esi mūziķis un vēlies atbalstīt fonda darbību, ziedojot mūzikas ierakstus vai kādas citas lietas, raksti Rūtai uz  vai zvani – 28813317.

Rekvizīti

Fonds Līdzskaņa

Reģ.Nr.: 40008274372
Misas iela 3, Rīga, LV – 1058, Latvija

AS Seb banka
SWIFT: UNLALV2X
LV15UNLA0050024642558

Kontakti
"Līdzskaņa. Skanēt līdzi, būt iezvārotam, iešūpotam, paņemtam līdzi." -Valdis Atāls